Fra idé til virkelighet

 

Tromsø Farvehandel ble startet i 1906 av grosserer Ole Hagen-Olsen (f.1875, d.1926) som var født på Vega på Helgeland. Han begynte som handelsbetjent og altmuligmann i Lofoten, ble senere jekteskipper, og gikk deretter Treiders Handelsskole i Oslo som han forlot som den beste i sitt kull. Han var så fire år prokurist og kontorsjef i et kolonialfirma, og en tid reisende i farvefirmaet Alf Bjercke, Oslo. På denne tiden ble han oppmerksom på at det måtte være plass for en spesialforretning i farver og malersaker også i Tromsø. Her var en fremtid for en initiativrik ung mann.

Hagen-Olsen leide seg lokale i Storgaten nr.81, den store nye forretningsgården som fotograf T. Bakland hadde oppført i årene 1904-05. I den søndre del av bygningen innredet han en moderne butikk med kontorer. Lager hadde han i kjelleretasjen, samt i Storgaten nr.81 b, bryggene som lå ned mot havnen. I denne gården hadde Tromsø Farvehandel tilhold de neste 63 år.


Etableringen

Fra en forholdsvis beskjeden begynnelse, utviklet Tromsø Farvehandel seg etterhvert til en meget betydelig bedrift, som vel ubestridt allerede fra starten av tok ledelsen som ett av de største firmaer i bransjen i Nord-Norge. Firmaet drev - da som nå - hovedsaklig farvehandel engros og detalj, og omsatte alle slags maler- og farvevarer i betydelig utstrekning, både i byen og distriktene, ja forsåvidt over hele såvel Troms som Finnmark fylker. For enkete varegruppers vedkommende fantes kundekretsen over hele landsdelen. Tromsø Farvehandel hadde dessuten omsetning av linoleum, tapeter og bygningsartikler av alle sorter, likesom det omfattet en særdeles vel assortert parfyme- og drogeriavdeling.
Grosserer Ole Hagen-Olsens initiativ og evner utfoldet seg imidlertid også på andre områder. I 19 var han med på å starte Tromsø Handelsbank, i hvis direksjon han satt, inntil han gikk over i de to sammesluttede banker, Tromsø Handels- og Privatbanks ledelse. Han var i en årrekke medlem av direksjonen for Tromsø Smørfabrik og satt i flere år i styret for Tromsø Samlag for Brændevinshandel. I 1922 var han med på å stifte A/S Tromsø Jernvarehandel, hvis direksjonsformann han var. Hagen-Olsen var fra 1925 estlandsk vicekonsul i Tromsø.
Ved hans død i 1926 ble forretningsdriften fortsatt av enken - Erika Hagen-Olsen (f. Syverstad) - som hadde god hjelp av sine barn, Hjørdis og Olav Hagen-Olsen. Etter endt utdannelse trådte begge inn i firmaet som 2. generasjon i 1927. Olav Hagen-Olsen (f. 1910) ble firmaets disponent, mens Hjørdis Hagen-Olsen overtok ledelsen av bedriftens kontorfunksjoner. Foruten de to søsknene hadde firmaet syv ansatte i 1930.
Den vakre og særegne forretningsgården i "art noveau"-stil hvor man leide lokale, ble i samråd med barna kjøpt av Erika Hagen-Olsen. Gården ble senere av praktiske grunner overført til Hjørdis Hagen-Olsen. Butikken ble senere utvidet flere ganger, slik at man til slutt hadde ca. 380 m² butikklokale, og Tromsø Farvehandel fremstod da som byens aller største i bransjen, ja i det hele tatt som ett av de største i landsdelen.
Utover i 1930-årene ble det vanskeligere å drive forretningsvirksomhet, og også Tromsø Farvehandel fikk merke nedgangstidene. Men takket være gode forbindelser - først og fremst firmaet Alf Bjercke, Oslo - klarte man seg gjennom disse tunge årene.
Nevnes må også at firmaet i 1935 anskaffet sin første bil, en T-Ford som ble ombygget til lastebil. Den ble brukt til å hente varer fra dampskipskaien, samt til utkjøring til kundene i byen og i distriktet.
I slutten av 1930-årene ble det bedre tider. På grunn av forsiktighet fra ledelsens side hadde man en stigende omsetning. Men så kom verdenskrigen og de 5 lange okkupasjonsårene. Folk hadde penger, men det var for få varer man kunne levere.

En ny tid

Omkring 1960 skjedde en stor omveltning innen farvehandelbransjen. Verdenskrigen som hadde utviklet ny teknologi på mange områder, utviklet også nye stoffer til malingsbransjen. Før denne tid førte Tromsø Farvehandel varer som bl.a. sinkhvitt, titanhvitt, linolje, oxanolje med videre, samt tørre farver. Kundene kjøpte tørrfarve og blandingsstoffer, og mikset selv den ønskede maling, slik at det var opp til den enkelte kunde å bestemme malingens konsistens og farve.
Nå kom all maling og lakk i ferdig emballasje i de forskjellige oakkestørrelser, og utvalget i de forskjellige typer ble etterhvert temmelig rikholdig. Det ble lettere å ekspedere kundene i butikken ved at disse nå fikk den ønskede vare direkte, men det ble betydelig vanskeligere å holde lager, både ved at utvalget var så rikholdig og at varene fantes i så mange pakkestørrelser. Fra denne tid hadde som regel firmaet 15-20 tonn maling på lager.
Firmaets varespekter har endret seg i pakt med tiden. Parfymeartikler som tannkrem, damebind, solkrem, m.m., som man tidligere solgte en detalj i sin parfyme- og drogeriavdeling, ble nå levert engros til dagligvareforretningene. Rengjøringsmidler av alle slag ble også en betydelig vare.
Tromsø Farvehandel hadde i 1960 12 ansatte. I 1968 ble firmaet omdannet til aksjeselskap med Olav Hagen-Olsen som disponent og enestyre.

Bybrannen

Den store bybrannen 14. mai 1969 som la øde flere kvartaler i Tromsø sentrum, utslettet totalt Tromsø Farvehandel. Både butikk, kontor og lager ble flammenes rov, men det verste var kanskje at firmaets arkiv strøk med.
Man sto bokstavelig talt på bar bakke, i branntomten fantes bare betongrester av det som engang hadde vært. Takket være glimrende medarbeidere gikk det imidlertid ikke mer enn 3 uker før både butikk, kontor og lager var etablert, og man var i sving med å selge nye varer. Butikklokalet leide man i 1.etasje i Strandgaten 36 - "Ebeltoftgården" -, og i 2.etasje hadde man kontorer, mens firmaet fikk lager i Kræmers anlegg ved Stakkevollveien. Da Gerhard Holthes herreekviperingsforretning fikk gjennombygget sin forretningsgård i Storgaten, kjøpte Tromsø Farvehandel A/S Gerhard Holthe's andel i provisoriet på Stortorget, og flyttet en del av virksomheten dit, slik at man i noen år hadde to butikker. Det må også nevnes at firmaet en tid hadde butikk i Storgaten 57-59, Olav Hagen-Olsens gård.
I februar 1979 kunne Tromsø Farvehandel A/S endelig flytte inn i nye lokaler i Torgcenteret som ble oppført i 1978-79. Her har man ca 600m² butikklokale i to etasjer med inngang både fra Sjøgaten og Storgaten. Farvehandelen hadde helt fra starten av egen parfymeavdeling, og man fikk nå anledning til å ha et eget utsalg. Det er beliggende i 2.etasje, mens farvehandelen er i 1.etasje. Lageret på 600m² er hos Kræmer.
Hjørdis Hagen-Olsen som i alle år utførte en betydelig og ansvarsfull innsats i familiebedriften, har nå trukket seg helt tilbake. Grosserer Olav Hagen-Olsen, som tiltrådte som disponent allerede i 1927, overlot i 1982 ledelsen av bedriften til sin sønn, Odd Erik Hagen-Olsen. Olav Hagen-Olsen døde i 1991.

Neste generasjon

Odd Erik Hagen-Olsen (f.1935) som begynte i firmaet i 1955, tiltrådte som disponent i 1982. Han er 3.generasjon i dette tradisjonsrike firmaet, og har fått en allsidig utdannelse og praksis i bransjen. 
Når Odd Erik Hagen-Olsen velger å trekke seg tilbake, er det hans nevø, Ole Kristian Henriksen (f.1978) som blir å overta driften av firmaet. Han blir 4.generasjon i Tromsø Farvehandel.

Hagen-Olsen leide seg lokale i Storgaten nr.81, den store nye forretningsgården som fotograf T. Bakland hadde oppført i årene 1904-05. I den søndre del av bygningen innredet han en moderne butikk med kontorer. Lager hadde han i kjelleretasjen, samt i Storgaten nr.81 b, bryggene som lå ned mot havnen. I denne gården hadde Tromsø Farvehandel tilhold de neste 63 år.