Kr 319,00
Oversettelsestyper
Tekstoversettelse

GJENKJENN SPRÅK

ENGELSK

NORSK

SPANSK

NORSK

ENGELSK
Kildetekst
China Ink Set No. 3
The basic equipment for painting. calligraphy or signing in a brocade box with a velvet inlay.
The 7-piece set contains 1 grating bowl. ink stone. sealing stone. marking paint. porcelain brush offsets and 2 brushes.
235 / 5000
Oversettelsesresultater
Kina blekk sett nr. 3
Grunnleggende utstyr for maling. kalligrafi eller signering i en brokadeboks med fløyelsinnlegg.
Settet med 7 deler inneholder 1 risteskål. blekkstein. tetningsstein. merking av maling. porselen børsteforskyvninger og 2 børster.
Mer om denne kildetekstenKildeteksten er nødvendig for å få mer informasjon om oversettelsen
Send tilbakemelding
Sidepaneler